REKLAMA JUAJ NË RADIO VICIANA


Reklamoni për vetëm 50€ në webfaqen tonë
Reklama duhet të jetë me këto dimensione:
Gjërësia maksimale 400px
Lartësia maksimale 600px

Çmimi për transmetimin e reklames tuaj në Radio Viciana me zërim është 120€ muaji

Kombinimi i reklames në Webfaqe dhe Radio kushton 150€

Per mënyra tjera të reklamimit apo informata tjera na kontaktoni ne numrat e telefonit ne Gjermani
+49( 0 )2841 488 599 7
+49(0)152 0865 2997

ose në E-mail adresen:
radioviciana@hotmail.de